جنتی: هنرهای نوین زمینه توسعه اقتصاد هنر را فراهم می‌کنند / جشنواره تجسمی فجر 22 برگزیده داشت

هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر با معرفی برگزیدگان به کار خود خاتمه داد. . . .