حساب کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در تلگرام هک شد

حساب کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در تلگرام هک شد
تلگرام به عنوان نرم افزار پیام رسان مبتنی بر اینترنت، بین کاربران ایرانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تقریبا ۲۰ میلیون ایرانی در حال استفاده از این نرم افزار هستند.

حساب کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در تلگرام هک شد

تلگرام به عنوان نرم افزار پیام رسان مبتنی بر اینترنت، بین کاربران ایرانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تقریبا ۲۰ میلیون ایرانی در حال استفاده از این نرم افزار هستند.
حساب کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در تلگرام هک شد

ورزشی