حسین علیزاده در شب تولدش میهمان ˝شب شنبه‌ی حافظ˝ شد

حسین علیزاده در شب تولدش میهمان ˝شب شنبه‌ی حافظ˝ شد
چهارمین شب از شنبه شبهای حافظ میزبان استاد حسین علیزاده بزرگمرد موسیقی سنتی ایران بود. . . .

حسین علیزاده در شب تولدش میهمان ˝شب شنبه‌ی حافظ˝ شد

چهارمین شب از شنبه شبهای حافظ میزبان استاد حسین علیزاده بزرگمرد موسیقی سنتی ایران بود. . . .
حسین علیزاده در شب تولدش میهمان ˝شب شنبه‌ی حافظ˝ شد

گیم پلی استیشن