حکم شرعی بازی پاسور

حکم شرعی بازی پاسور
فرارو- کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای حکم بازی پاسور بر اساس استفتاءات آیت الله خامنه ای را منتشر کرد.
سؤال – بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟
جواب – بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

حکم شرعی بازی پاسور

فرارو- کانال تلگرام پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای حکم بازی پاسور بر اساس استفتاءات آیت الله خامنه ای را منتشر کرد.
سؤال – بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرطبندی جایز است؟
جواب – بازى با چیزى که عرفاً از آلات قمار محسوب می شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.
حکم شرعی بازی پاسور

میهن دانلود