خبری خوش برای فازهای مسکن مهر

خبری خوش برای فازهای مسکن مهر
خط اتوبوس از میدان میوه و تره شهرداری پرند(شاهد) تا فاز ۶ را اندازی می شود.
به گزارش #پرند_پرس شهرداری پرند با همراهی بخش خصوصی و با نظارت سازمان حمل و نقل شهرداری در روزهای آینده خط اتوبوس رانی از فاز شش به مقصد فاز صفر میدان میوه و تره شاهد را راه اندازی می کند.
در حال حاضر ساکنان فازهای مسکن مهر از کمترین امکانات حمل و نقل عمومی محروم هستند.
این مسیر که در ابتدا با ۴ اتوبوس و مینی باس به شهروندان خدمات میدهد در ایستگاه های(سابیر بین الملل، اینتاپارس، عمران گستران، گویندگان، وایون، بیمارستان، شهرک آفتاب، فدک میدان استقلال، پایانه امام خمینی ره، بلوار شهدا و میدان تره بار شاهد فاز صفر مسافرگیری می کند.
📎کانال تلگرام پرندپرس را در لینک زیر دنبال کنید.
T.me/newsparandpress

خبری خوش برای فازهای مسکن مهر

خط اتوبوس از میدان میوه و تره شهرداری پرند(شاهد) تا فاز ۶ را اندازی می شود.
به گزارش #پرند_پرس شهرداری پرند با همراهی بخش خصوصی و با نظارت سازمان حمل و نقل شهرداری در روزهای آینده خط اتوبوس رانی از فاز شش به مقصد فاز صفر میدان میوه و تره شاهد را راه اندازی می کند.
در حال حاضر ساکنان فازهای مسکن مهر از کمترین امکانات حمل و نقل عمومی محروم هستند.
این مسیر که در ابتدا با ۴ اتوبوس و مینی باس به شهروندان خدمات میدهد در ایستگاه های(سابیر بین الملل، اینتاپارس، عمران گستران، گویندگان، وایون، بیمارستان، شهرک آفتاب، فدک میدان استقلال، پایانه امام خمینی ره، بلوار شهدا و میدان تره بار شاهد فاز صفر مسافرگیری می کند.
📎کانال تلگرام پرندپرس را در لینک زیر دنبال کنید.
T.me/newsparandpress
خبری خوش برای فازهای مسکن مهر