خبر

دخترجوانی که برای ازدواج با پسر مورد علاقه اش، پلیس و بازپرس جنایی را فریب داده بود، روانه بازداشتگاه شد. این دختر در دادسرا ادعا کرد که پسر مورد علاقه اش به همراه دوستش به او تجاوز کرده است.
چند روز پیش وقتی دختر جوانی سراسیمه به پلیس مراجعه و از دو متجاوز شکایت کرد، پلیس و بازپرس جنایی نمی دانست که با چه ادعای دروغینی روبه رو هستند. این دختر ٣٠ساله درحالی که سعی می کرد خودش را وحشت زده نشان دهد، در شکایت خود به ماموران گفت: «چند وقتی می شد که از طریق تلگرام با پسرجوانی آشنا شدم. او می گفت عاشقم شده …

گوشی

ابزار رسانه