خدا به بهنوش بختیاری رو کرد

خدا به بهنوش بختیاری رو کرد
بهنوش بختیاری که با نمایش ˝سه خواهر و دیگران˝ کار حمید امجد روی صحنه می‌رود، گفت: خدا به من رو کرده که دارم با حمید امجد کار می‌کنم! . . .

خدا به بهنوش بختیاری رو کرد

بهنوش بختیاری که با نمایش ˝سه خواهر و دیگران˝ کار حمید امجد روی صحنه می‌رود، گفت: خدا به من رو کرده که دارم با حمید امجد کار می‌کنم! . . .
خدا به بهنوش بختیاری رو کرد

موسیقی