خلف وعده آخوندی درباره آزادراه افسانه ای

خلف وعده آخوندی درباره آزادراه افسانه ای
به گزارش مسیرآنلاین،چند روزی است وزیر راه و شهرسازی درشبکه اجتماعی تلگرام فعال شده و کانالی را با عنوان “عباس آخوندی” راه اندازی کرده است. وزیر حقوق شهروندی در این کانال به مسائل مختلف روز جامعه به ویژه موضوع انتخاباتدوازدهمین دوره ریاست جمهوری می پردازد. وی در جدیدترین مطلب خود به اظهارات قالیباف یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درباره آزادراه افسانه ای […]

خلف وعده آخوندی درباره آزادراه افسانه ای

به گزارش مسیرآنلاین،چند روزی است وزیر راه و شهرسازی درشبکه اجتماعی تلگرام فعال شده و کانالی را با عنوان “عباس آخوندی” راه اندازی کرده است. وزیر حقوق شهروندی در این کانال به مسائل مختلف روز جامعه به ویژه موضوع انتخاباتدوازدهمین دوره ریاست جمهوری می پردازد. وی در جدیدترین مطلب خود به اظهارات قالیباف یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درباره آزادراه افسانه ای […]
خلف وعده آخوندی درباره آزادراه افسانه ای