داعش به بهانه قدس به انجام حملات در داخل آمریکا تهدید کرد

داعش به بهانه قدس به انجام حملات در داخل آمریکا تهدید کرد
خبرگزاری رویترز امروز (پنجشنبه) گزارش داد، داعش در پیام هایی در تلگرام تحت عنوان “منتظر ما باشید” و نیز داعش در منهتن به انجام حملات در داخل آمریکا به بهانه گرفتن انتقام به دلیل تصمیم ترامپ درباره قدس تهدید کرد.

داعش به بهانه قدس به انجام حملات در داخل آمریکا تهدید کرد

خبرگزاری رویترز امروز (پنجشنبه) گزارش داد، داعش در پیام هایی در تلگرام تحت عنوان “منتظر ما باشید” و نیز داعش در منهتن به انجام حملات در داخل آمریکا به بهانه گرفتن انتقام به دلیل تصمیم ترامپ درباره قدس تهدید کرد.
داعش به بهانه قدس به انجام حملات در داخل آمریکا تهدید کرد