داعش به دنبال خونین کردن المپیک ریو

داعش به دنبال خونین کردن المپیک ریو
عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.

داعش به دنبال خونین کردن المپیک ریو

عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.
داعش به دنبال خونین کردن المپیک ریو

دانلود ها پلاس