دختردانشجو برای امتحان کردن خواستگارخود،با موبایل دوستش ،برای او پیامهای غیراخلاقی می فرستاد

شرق نوشت:عامل مزاحمت های غیراخلاقی در شبکه اجتماعی تلگرام پسر جوان، ازسوی پلیس خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شد.

تلگرام

ساخت بنر