درخت‌های دست دار در تهران دیده شدند / عکس

درخت‌های دست دار در تهران دیده شدند / عکس
۲۰ درخت چنار که دست‌هایی بر تنه خود دارند در خیابان ولیعصر تهران دیده شدند. . . .

درخت‌های دست دار در تهران دیده شدند / عکس

۲۰ درخت چنار که دست‌هایی بر تنه خود دارند در خیابان ولیعصر تهران دیده شدند. . . .
درخت‌های دست دار در تهران دیده شدند / عکس

بک لینک رنک 6

car