درخواست بقایی از داوطلبان انتخابات شوراها

درخواست بقایی از داوطلبان انتخابات شوراها
بقایی در کانال تلگرامی خود از ارائه لیست مستقل در انتخابات آتی شورای شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید بقایی در کانال تلگرامی خود با عنوان «ارائه لیست مستقل در انتخابات آتی شورای شهر تهران» نوشت:
از تمامی صاحب نظران و کسانی که توانایی حضور در عرصه خدمت به شهروندان عزیز تهرانی را دارند، درخواست می نمایم برای شرکت در انتخابات آتی شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام نموده و درصورت تمایل به حضور در لیست مستقل انتخاباتی ، موافقت خود را به شماره تلفن “*****۰۹۱۹۲۵” پیامک یا تلگرام نمایند. بدیهی است افرادی در این لیست قرار خواهند گرفت که در لیست دیگری حضور نداشته باشند.

درخواست بقایی از داوطلبان انتخابات شوراها

بقایی در کانال تلگرامی خود از ارائه لیست مستقل در انتخابات آتی شورای شهر تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید بقایی در کانال تلگرامی خود با عنوان «ارائه لیست مستقل در انتخابات آتی شورای شهر تهران» نوشت:
از تمامی صاحب نظران و کسانی که توانایی حضور در عرصه خدمت به شهروندان عزیز تهرانی را دارند، درخواست می نمایم برای شرکت در انتخابات آتی شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام نموده و درصورت تمایل به حضور در لیست مستقل انتخاباتی ، موافقت خود را به شماره تلفن “*****۰۹۱۹۲۵” پیامک یا تلگرام نمایند. بدیهی است افرادی در این لیست قرار خواهند گرفت که در لیست دیگری حضور نداشته باشند.
درخواست بقایی از داوطلبان انتخابات شوراها