درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!
یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیسی استان یزد- یزد- فردی که با سرقت گوشی یک خانم به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتا یزد دستگیر شد.
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا”، رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: چندی پیش بود که خانمی 24 ساله به این پلیس مراجعه و از سرقت گوشی تلفن همراهش و همچنین دسترسی سارق به شبکه اجتماعی تلفن همراه (تلگرام) وی طرح شکایت کرد.
شاکیه در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: “مدتی است که گوشی تلفن همراهم به سرقت رفته است و الان متوجه شدم …

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!

یزدفردا”سرویس اجتماعی “حوادث”خبرهای پلیسی استان یزد- یزد- فردی که با سرقت گوشی یک خانم به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتا یزد دستگیر شد.
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا”، رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: چندی پیش بود که خانمی 24 ساله به این پلیس مراجعه و از سرقت گوشی تلفن همراهش و همچنین دسترسی سارق به شبکه اجتماعی تلفن همراه (تلگرام) وی طرح شکایت کرد.
شاکیه در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: “مدتی است که گوشی تلفن همراهم به سرقت رفته است و الان متوجه شدم …
درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی /سارق راننده سرویس محل کار بود!!

سپهر نیوز