درد دل کارگران کارخانه چسب هل

درد دل کارگران کارخانه چسب هل
صاحب کارخانه باید سال ها تبلیغات بی وقفه می کرد تا این طور معروف شود. او یک شبه ره صدساله را رفت؛ البته از لحاظ معروفیت که صد البته با محبوبیت تفاوت دارد. «خلیل نظری»، مدیرعامل چسب هل را دیگر همه می شناسند. اگر چند روز اول تنها در فضای توییتر و تلگرام معروف بود، حالا به مدد رسانه های دیگر، آوازه اش تقریبا به گوش همه رسیده است؛ صاحب کارخانه ای که لقب های مختلف به او داده اند از جمله هیتلر، دیکتاتور، رهبر کره شمالی و … .
به گزارش قانون، یک کارخانه چسب سازی در 15 کیلومتری تبریز؛ چسب هل. اصلا تاکنون نامش را شنیده بودید؟! ماجرا از همان عکس معروف شروع شد. عکسی از نماز جماعت کارگران که بالای سرشان بنری به چشم می خورد که روی آن قوانین سرسختانه کارخانه را در رابطه با فریضه نماز نوشته اند. قوانینی که حتی در وزارتخانه ها و دیگر ارگان های دولتی برقرار نیست. طبق قوانین اعمال شده از سوی صاحب کارخانه، آقایان در صورتی که سر وقت برای نماز جماعت حاضر نشوند، جریمه خواهند شد. آن ها باید به محض شنیدن اذان، وضو بگیرند و نماز بخوانند. البته، این تنها قانون اعمال شده از سوی آقای رییس نیست. از جمله دیگ …

درد دل کارگران کارخانه چسب هل

صاحب کارخانه باید سال ها تبلیغات بی وقفه می کرد تا این طور معروف شود. او یک شبه ره صدساله را رفت؛ البته از لحاظ معروفیت که صد البته با محبوبیت تفاوت دارد. «خلیل نظری»، مدیرعامل چسب هل را دیگر همه می شناسند. اگر چند روز اول تنها در فضای توییتر و تلگرام معروف بود، حالا به مدد رسانه های دیگر، آوازه اش تقریبا به گوش همه رسیده است؛ صاحب کارخانه ای که لقب های مختلف به او داده اند از جمله هیتلر، دیکتاتور، رهبر کره شمالی و … .
به گزارش قانون، یک کارخانه چسب سازی در 15 کیلومتری تبریز؛ چسب هل. اصلا تاکنون نامش را شنیده بودید؟! ماجرا از همان عکس معروف شروع شد. عکسی از نماز جماعت کارگران که بالای سرشان بنری به چشم می خورد که روی آن قوانین سرسختانه کارخانه را در رابطه با فریضه نماز نوشته اند. قوانینی که حتی در وزارتخانه ها و دیگر ارگان های دولتی برقرار نیست. طبق قوانین اعمال شده از سوی صاحب کارخانه، آقایان در صورتی که سر وقت برای نماز جماعت حاضر نشوند، جریمه خواهند شد. آن ها باید به محض شنیدن اذان، وضو بگیرند و نماز بخوانند. البته، این تنها قانون اعمال شده از سوی آقای رییس نیست. از جمله دیگ …
درد دل کارگران کارخانه چسب هل