در جلسه‌ سینماگران در دادسرا چه گذشت؟

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی جلسه سینماگران با دادسرای رسانه را بسیار مثبت ارزیابی و اظهار امیدواری کرد با توجه به مباحثی که در این جلسه مطرح شده است، فضای داخلی تبلیغ و اطلاع‌رسانی فیلم‌ها به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که سینماگران از همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای بی‌نیاز شوند. . . .