دستگیری سگ آزار اینستاگرامی / این جوان سگ را در برابر دوربین دار زده بود + فیلم و عکس

دستگیری سگ آزار اینستاگرامی / این جوان سگ را در برابر دوربین دار زده بود + فیلم و عکس
رکنا: پسر سگ کش که با انتشار صحنه دار زدن یک سگ در فضای مجازی مورد اعتراض شدیدی قرار گرفته بود از سوی پلیس فتا دستگیر شد.
خیلی از کسانیکه این فیلم را می دیدند همزمان با اعتراض به خود این نوجوان خشن در سایت پلیس فتا به طرح شکایت پرداختند و حتی یکی از معترضین به کسیکه پسر سگ کش معرفی می کرد 10 میلیون تومان جایزه تعیین کرد.
هفته گذشته فیلمی تکاندهنده در تلگرام و شبکه های مختلف انتشار یافت که نشان می داد پسر با بیان اینکه سگی 700 هزار تومان به وی ضرر زده است طنابی دور گردن وی انداخته و از تیر دروازه …

دستگیری سگ آزار اینستاگرامی / این جوان سگ را در برابر دوربین دار زده بود + فیلم و عکس

رکنا: پسر سگ کش که با انتشار صحنه دار زدن یک سگ در فضای مجازی مورد اعتراض شدیدی قرار گرفته بود از سوی پلیس فتا دستگیر شد.
خیلی از کسانیکه این فیلم را می دیدند همزمان با اعتراض به خود این نوجوان خشن در سایت پلیس فتا به طرح شکایت پرداختند و حتی یکی از معترضین به کسیکه پسر سگ کش معرفی می کرد 10 میلیون تومان جایزه تعیین کرد.
هفته گذشته فیلمی تکاندهنده در تلگرام و شبکه های مختلف انتشار یافت که نشان می داد پسر با بیان اینکه سگی 700 هزار تومان به وی ضرر زده است طنابی دور گردن وی انداخته و از تیر دروازه …
دستگیری سگ آزار اینستاگرامی / این جوان سگ را در برابر دوربین دار زده بود + فیلم و عکس

موزیک سرا