دستگیری عامل اغفال زن گیلانی در تلگرام

دستگیری عامل اغفال زن گیلانی در تلگرام
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری عامل اغفال زن 31 ساله گیلانی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داد.

دستگیری عامل اغفال زن گیلانی در تلگرام

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری عامل اغفال زن 31 ساله گیلانی در نرم افزار پیام رسان تلگرام خبر داد.
دستگیری عامل اغفال زن گیلانی در تلگرام