دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی دخترجوان درتلگرام

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی دخترجوان درتلگرام
فردی که با انتشار تصاویر خصوصی دختری در شبکه اجتماعی تلگرام و تهدید به قتل او در صدد انتقام از وی و خانواده اش بود، با تلاش کارآگاهان پلیس فتا مازندران ، شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی دخترجوان درتلگرام

فردی که با انتشار تصاویر خصوصی دختری در شبکه اجتماعی تلگرام و تهدید به قتل او در صدد انتقام از وی و خانواده اش بود، با تلاش کارآگاهان پلیس فتا مازندران ، شناسایی و دستگیر شد.
دستگیری عامل انتشار تصاویر خصوصی دخترجوان درتلگرام

خبر جدید