دستگیری 192 نفر مجرم سایبری در آذربایجان غربی

دستگیری 192 نفر مجرم سایبری در آذربایجان غربی
به گزارش ایسنا، سرهنگ حسن کوره بلاغی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: با افزایش روزافزون شبکه های اجتماعی و امکانات جدید در فضای مجازی برخلاف سالهای قبل که میزان جرایم اقتصادی درردیف اول جرایم پلیس فتا بوده طی دوسال گذشته و با ورود تلگرام بیش از نیمی از جرایم این حوزه مربوط به شبکه های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در سال های قبل برداشت های غیرمجاز از حساب های کاربران و کلاهبرداری اینترنتی در صدر جرایم حوزه پلیس فتا قرار داشت افزود: امروزه بیشترین جرم در شبکه های اجتماعی مربوط به هتک حیثیت و مزاحمت ها …

دستگیری 192 نفر مجرم سایبری در آذربایجان غربی

به گزارش ایسنا، سرهنگ حسن کوره بلاغی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: با افزایش روزافزون شبکه های اجتماعی و امکانات جدید در فضای مجازی برخلاف سالهای قبل که میزان جرایم اقتصادی درردیف اول جرایم پلیس فتا بوده طی دوسال گذشته و با ورود تلگرام بیش از نیمی از جرایم این حوزه مربوط به شبکه های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در سال های قبل برداشت های غیرمجاز از حساب های کاربران و کلاهبرداری اینترنتی در صدر جرایم حوزه پلیس فتا قرار داشت افزود: امروزه بیشترین جرم در شبکه های اجتماعی مربوط به هتک حیثیت و مزاحمت ها …
دستگیری 192 نفر مجرم سایبری در آذربایجان غربی

هنر