دنی آلوز خطاب به بازیکنان بارسلونا/ برای پول و شهرت بازی نکنید مثل مسی

دنی آلوز خطاب به بازیکنان بارسلونا/ برای پول و شهرت بازی نکنید مثل مسی
ورزش جهان-دنی آلوز در مصاحبه ای به تمجید از هم تیمی آرژانتینی خود لیونل مسی پرداخت ، او در مصاحبه ای که خطاب او بازیکنان نسل آینده بود و حتی این توصیه را به بازیکنان هم تیمی خود کرد که لیونل مسی را به عنوان الگوی خود بردارند چرا که لیونل مسی از فوتبال لذت می برد و برای پول یا شهرت بازی نمی کند . آلوز گفت:«اگر شما مثل مسی انگیزه داشته باشید از همه مشکلات عبور می کنید، من او را در زمین می بینم که چکونه از داشتن توپ لذت می برد، بازی کردن همواره در کنار او لذت بخش است»
————–
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظ …

دنی آلوز خطاب به بازیکنان بارسلونا/ برای پول و شهرت بازی نکنید مثل مسی

ورزش جهان-دنی آلوز در مصاحبه ای به تمجید از هم تیمی آرژانتینی خود لیونل مسی پرداخت ، او در مصاحبه ای که خطاب او بازیکنان نسل آینده بود و حتی این توصیه را به بازیکنان هم تیمی خود کرد که لیونل مسی را به عنوان الگوی خود بردارند چرا که لیونل مسی از فوتبال لذت می برد و برای پول یا شهرت بازی نمی کند . آلوز گفت:«اگر شما مثل مسی انگیزه داشته باشید از همه مشکلات عبور می کنید، من او را در زمین می بینم که چکونه از داشتن توپ لذت می برد، بازی کردن همواره در کنار او لذت بخش است»
————–
در کانال تلگرام ورزش جهان منتظ …
دنی آلوز خطاب به بازیکنان بارسلونا/ برای پول و شهرت بازی نکنید مثل مسی

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید