دومین نمایشگاه هنرمندان گروه نگارستان افتتاح می‌شود

دومین نمایشگاه هنرمندان گروه نگارستان افتتاح می‌شود
هنرمندان گروه نگارستان، مراسم گشایش دومین نمایشگاه نقاشی خود را روز شنبه 19 تیرماه، ساعت 17 الی 20 در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برگزار می‌کنند. . . .

دومین نمایشگاه هنرمندان گروه نگارستان افتتاح می‌شود

هنرمندان گروه نگارستان، مراسم گشایش دومین نمایشگاه نقاشی خود را روز شنبه 19 تیرماه، ساعت 17 الی 20 در نگارخانه کمال‌الدین بهزاد برگزار می‌کنند. . . .
دومین نمایشگاه هنرمندان گروه نگارستان افتتاح می‌شود

سیستم اطلاع رسانی