رئیس جمهور: اندیشه و هنر کیارستمی ریشه در خاک وطن داشت

رئیس جمهور: اندیشه و هنر کیارستمی ریشه در خاک وطن داشت
حسن روحانی رئیس جمهور در توئیتر و صفحه اینستاگرام درگذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفت. . . .

رئیس جمهور: اندیشه و هنر کیارستمی ریشه در خاک وطن داشت

حسن روحانی رئیس جمهور در توئیتر و صفحه اینستاگرام درگذشت عباس کیارستمی را تسلیت گفت. . . .
رئیس جمهور: اندیشه و هنر کیارستمی ریشه در خاک وطن داشت

یوزر نود 32 ورژن 7

سیستم اطلاع رسانی