رسانه های رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه اندازی شدند

رسانه های رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه اندازی شدند
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه های ارتباطی رسمی خود را معرفی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، روابط عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای راه های ارتباطی مردم و رسانه ها با این تشکل را اعلام کرد که به شرح زیر است:
1. تلگرام: https://telegram.me/JebheMardomi
2. اینستاگرام: https://www.instagram.com/jebhemardomi
3. رایانامه: jebhemardomi313@gmail.com
4. توییتر: https://twitter.com/jebhemardomi
در انتهای این اطلاعیه تأکید شده است تنها آدرس های ذکر شده رسمیت داشته و …

رسانه های رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه اندازی شدند

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه های ارتباطی رسمی خود را معرفی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، روابط عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای راه های ارتباطی مردم و رسانه ها با این تشکل را اعلام کرد که به شرح زیر است:
1. تلگرام: https://telegram.me/JebheMardomi
2. اینستاگرام: https://www.instagram.com/jebhemardomi
3. رایانامه: jebhemardomi313@gmail.com
4. توییتر: https://twitter.com/jebhemardomi
در انتهای این اطلاعیه تأکید شده است تنها آدرس های ذکر شده رسمیت داشته و …
رسانه های رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی راه اندازی شدند