رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟

رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟
رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود نوشت:مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها هستند.

رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟

رییس کل بانک مرکزی در کانال تلگرام خود نوشت:مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها هستند.
رشد اقتصادی ۷.۴ درصد چگونه بدست آمد؟