رشد 62 درصدی جرایم سایبری

رشد 62 درصدی جرایم سایبری
رئیس پلیس فتا به شهروندان توصیه کرده که از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند، زیرا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر رئیس پلیس فتا درباره بیش ترین مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان گفت: مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام داشته اند.
سردار کمال هادیانفر ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام گفت: سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست و غالبا اطلاعات بارگذاری شده در …

رشد 62 درصدی جرایم سایبری

رئیس پلیس فتا به شهروندان توصیه کرده که از پیام رسان تلگرام استفاده نکنند، زیرا اطلاعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر رئیس پلیس فتا درباره بیش ترین مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان گفت: مردم ابراز نگرانی بسیاری از نحوه استفاده و ظهور پیام رسان تلگرام داشته اند.
سردار کمال هادیانفر ضمن تاکید بر توصیه به شهروندان در خصوص استفاده نکردن از شبکه اجتماعی تلگرام گفت: سرورهای این پیام رسان در داخل کشور نیست و غالبا اطلاعات بارگذاری شده در …
رشد 62 درصدی جرایم سایبری

عکس جدید اینستاگرام