رضا صادقی در کوره آجرپزی شمس آباد! + تصاویر

رضا صادقی در کوره آجرپزی شمس آباد! + تصاویر
خواننده ارتش مشکی پوشان در کانال تلگرام خود عکسهایی از حضور خود در جمع کودکان کار کوره آجرپزی شمس آباد منتشر کرد.

رضا صادقی در کوره آجرپزی شمس آباد! + تصاویر

خواننده ارتش مشکی پوشان در کانال تلگرام خود عکسهایی از حضور خود در جمع کودکان کار کوره آجرپزی شمس آباد منتشر کرد.
رضا صادقی در کوره آجرپزی شمس آباد! + تصاویر

wolrd press news