رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام

رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده و نیز ادامه فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام توضیح داد.

رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درمورد ابهاماتی که در خصوص فعالیت شرکت مستر کارت در ایران پیش آمده و نیز ادامه فعالیت شبکه اجتماعی تلگرام توضیح داد.
رفع ابهام از مسترکارت و تلگرام

دانلود فیلم خارجی