رمان طنز˝دموکراسی یا دموقراضه˝ با حضور مرادخانی و انتظامی رونمایی شد

آئین رونمایی از کتاب صوتی ˝ دموکراسی یا موقراضه ˝ نوشته سید مهدی شجاعی با حضور علی مراد خانی و حسین انتظامی معاونین هنری و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه 15 اسفند ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد . . . .