روایت تکان‌دهنده یک کارگردان سینما از ملاقات با کیارستمی

روایت تکان‌دهنده یک کارگردان سینما از ملاقات با کیارستمی
محمد شیروانی بعد از ملاقات با عباس کیارستمی از وزیر بهداشت درخواست کرد تا دیر نشده است او را به بیمارستانی خارج از کشور اعزام کند. . . .

روایت تکان‌دهنده یک کارگردان سینما از ملاقات با کیارستمی

محمد شیروانی بعد از ملاقات با عباس کیارستمی از وزیر بهداشت درخواست کرد تا دیر نشده است او را به بیمارستانی خارج از کشور اعزام کند. . . .
روایت تکان‌دهنده یک کارگردان سینما از ملاقات با کیارستمی

سپهر نیوز