زمستان سپید با افتخار تقدیم میکند | تیزری از یک پروژه ی جدید

زمستان سپید با افتخار تقدیم میکند | تیزری از یک پروژه ی جدید
با یک پروژه ی جدیدِ دیگر با زمستان سپید در گیمفا همراهِ شما هستیم
زمستان سپید در این تیزر میخواهد به شما متوجه کند که چه منظوری از این تیزر دارد ؟
پس …..
در همین تیزر شما میتوانید حدس بزنید که پروژه ی جدیدِ ما درباره ی چیست ؟
هیچ اطلاعاتی نمیتوان داد به غیر از اینکه قسمت اول در ۱۵ مرداد ماه منتشر خواهد شد و شما همان موقع متوجه خواهید شد که حدستان درست بوده یا خیر
دانلود تیزر
پخش آنلاین :

ک انال گروه “زمستان سپید” در تلگرام ( بر روی عکس کلیک کنید )

زمستان سپید با افتخار تقدیم میکند | تیزری از یک پروژه ی جدید

با یک پروژه ی جدیدِ دیگر با زمستان سپید در گیمفا همراهِ شما هستیم
زمستان سپید در این تیزر میخواهد به شما متوجه کند که چه منظوری از این تیزر دارد ؟
پس …..
در همین تیزر شما میتوانید حدس بزنید که پروژه ی جدیدِ ما درباره ی چیست ؟
هیچ اطلاعاتی نمیتوان داد به غیر از اینکه قسمت اول در ۱۵ مرداد ماه منتشر خواهد شد و شما همان موقع متوجه خواهید شد که حدستان درست بوده یا خیر
دانلود تیزر
پخش آنلاین :

ک انال گروه “زمستان سپید” در تلگرام ( بر روی عکس کلیک کنید )
زمستان سپید با افتخار تقدیم میکند | تیزری از یک پروژه ی جدید

اخبار دنیای دیجیتال