زندگی شهید رجایی به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود

زندگی شهید رجایی به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود
همزمان با هفته دولت و در آستانه سالروز شهادت محمدعلی رجایی، سریال رادیویی «ساده مثل آفتاب˝ به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. . . .

زندگی شهید رجایی به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود

همزمان با هفته دولت و در آستانه سالروز شهادت محمدعلی رجایی، سریال رادیویی «ساده مثل آفتاب˝ به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود. . . .
زندگی شهید رجایی به روی آنتن رادیو نمایش می‌رود

خرم خبر