زیگورات آفتابگردان با الهام از شیوه جهت‌گیری گیاهان

زیگورات آفتابگردان با الهام از شیوه جهت‌گیری گیاهان
یک استودیوی طراحی در کانادا بنایی الهام گرفته از شیوه جهت گیری گیاهان و گل‌ها به سوی خورشید را طراحی کرده‌اند. . . .

زیگورات آفتابگردان با الهام از شیوه جهت‌گیری گیاهان

یک استودیوی طراحی در کانادا بنایی الهام گرفته از شیوه جهت گیری گیاهان و گل‌ها به سوی خورشید را طراحی کرده‌اند. . . .
زیگورات آفتابگردان با الهام از شیوه جهت‌گیری گیاهان

فروش بک لینک