سالارعقیلی داور مسابقه استعدادیابی شد

سالارعقیلی داور مسابقه استعدادیابی شد
دومین برنامه ساز و آواز و تصنیف ˝هزارصدا˝ پنج شنبه 10 تیر ساعت21در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. . . .

سالارعقیلی داور مسابقه استعدادیابی شد

دومین برنامه ساز و آواز و تصنیف ˝هزارصدا˝ پنج شنبه 10 تیر ساعت21در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. . . .
سالارعقیلی داور مسابقه استعدادیابی شد

پایگاه خبری مبارز