سرخط خبرها

سرخط خبرها
میوه های خشک شده فله ای، مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست. ایرنا
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از اجرایی شدن عملیات مرمت بخش هایی از عمارت هفت تنان در شیراز خبرداد. ایسنا
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد: « هر کاربر فارسی زبان به طور متوسط ۳۰ هزار مطلب از کانال های تلگرام مطالعه کرده است که
با فرض صرف حدود یک دقیقه وقت برای هر مطلب، این کانال ها منجر به افزایش سرانه مطالعه به میزان ۵۰۰ ساعت شده اند.» مهر
عضو شورای راهبردی گردشگری سلامت: بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر سلامت در سال ۹۵ به ایران سفر کرده اند. مهر

سرخط خبرها

میوه های خشک شده فله ای، مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست. ایرنا
مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس از اجرایی شدن عملیات مرمت بخش هایی از عمارت هفت تنان در شیراز خبرداد. ایسنا
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکستن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد: « هر کاربر فارسی زبان به طور متوسط ۳۰ هزار مطلب از کانال های تلگرام مطالعه کرده است که
با فرض صرف حدود یک دقیقه وقت برای هر مطلب، این کانال ها منجر به افزایش سرانه مطالعه به میزان ۵۰۰ ساعت شده اند.» مهر
عضو شورای راهبردی گردشگری سلامت: بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر سلامت در سال ۹۵ به ایران سفر کرده اند. مهر
سرخط خبرها