سقف آرزوهایش همیشه بلند بود / نیکی کریمی از عباس کیارستمی نوشت

سقف آرزوهایش همیشه بلند بود / نیکی کریمی از عباس کیارستمی نوشت
نیکی کریمی در صفحه اینستاگرام خود درباره داوری در ترکیه و تاثیر هنرمندان ترک از سینمای ایران و عباس کیارستمی نوشت. . . .

سقف آرزوهایش همیشه بلند بود / نیکی کریمی از عباس کیارستمی نوشت

نیکی کریمی در صفحه اینستاگرام خود درباره داوری در ترکیه و تاثیر هنرمندان ترک از سینمای ایران و عباس کیارستمی نوشت. . . .
سقف آرزوهایش همیشه بلند بود / نیکی کریمی از عباس کیارستمی نوشت

خرید بک لینک

بازی