سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟

سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟
دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: درحالی درآمد حاصل از تجارت بازی های یارانه ای سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار است که تنها سه درصد کانال های تلگرام ایرانی محوریت اقتصادی دارند.

سید عبدالحسین فیروز آبادی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت قوه قضائیه گفت: مردم در فضای مجازی رفتار و برنامه درستی ندارند، ۳۸ درصد از کانال های تلگرامی بازی، ۱۰ درصد خبری و سه درصد اقتصادی است.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایرنا، وی با بیان این که سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان تنها از اجرایی بازی کلش اف کلنز خارج می شود، افزود: درآمد حاصل از تجارت بازی های رایانه ای در سال ۱۲۰ میلیارد دلار است.
فیروز آبادی گفت: رتبه مردم ایران در استفاده از ویکی پدیای انگلیسی رتبه پنجم است درحالی که برخی از کشورهای انگلیسی زبان در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
دبیرشورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارکرد: برای رفع این مشکل باید کارهای زیادی انجام شود و آنچه در قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد بحث مالکیت معنوی و احراز هویت اشخاص می باشد.
فیروز آبادی گفت: محرز …

سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: درحالی درآمد حاصل از تجارت بازی های یارانه ای سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار است که تنها سه درصد کانال های تلگرام ایرانی محوریت اقتصادی دارند.

سید عبدالحسین فیروز آبادی روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه امضای الکترونیک و احراز هویت قوه قضائیه گفت: مردم در فضای مجازی رفتار و برنامه درستی ندارند، ۳۸ درصد از کانال های تلگرامی بازی، ۱۰ درصد خبری و سه درصد اقتصادی است.
به گزارش امتداد نیوز به نقل از ایرنا، وی با بیان این که سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان تنها از اجرایی بازی کلش اف کلنز خارج می شود، افزود: درآمد حاصل از تجارت بازی های رایانه ای در سال ۱۲۰ میلیارد دلار است.
فیروز آبادی گفت: رتبه مردم ایران در استفاده از ویکی پدیای انگلیسی رتبه پنجم است درحالی که برخی از کشورهای انگلیسی زبان در رتبه های بعد از ایران قرار دارند.
دبیرشورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهارکرد: برای رفع این مشکل باید کارهای زیادی انجام شود و آنچه در قوه قضاییه باید مورد توجه قرار گیرد بحث مالکیت معنوی و احراز هویت اشخاص می باشد.
فیروز آبادی گفت: محرز …
سهم اقتصاد از تلگرام چقدر است؟