سکوت خبری «بی سابقه» رسانه های داعش

سکوت خبری «بی سابقه» رسانه های داعش
باشگاه خبرنگاران جوان: تحلیلگران اعلام کردند سکوت یک روزه رسانه های وابسته به گروه تروریستی داعش بی سابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالیت کانال های تبلیغاتی داعش بین روز های چهارشنبه و پنجشنبه به طور مرموزی متوقف شد. تحلیلگران این رویداد را «سکوتی بی سابقه» برای داعش خوانده اند.
گروه تکفیری صهیونیستی داعش که از پیام رسان تلگرام برای به روز رسانی جزئیات درباره عملیات نظامی و پذیرفتن مسئولیت حملات تروریستی استفاده می کند، بین ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت گرینویچ و ساعت ۱۰ روز پنجشنبه هیچ پیامی منتشر نکرد.
چارلی وینتر، محقق ارشد در مرکز بین المللی مطالعات افراطی گری و خشونت سیاسی، سکوت گروه تروریستی داعش را «بی سابقه» خواند.
وینتر گفت: «کاهش تولید محتوا از جانب رسانه های وابسته به داعش در دو هفته گذشته کاملا مشهود بوده است.»
او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: با این حال، «داعش هرگز به مدت ۲۴ ساعت به طور کامل سکوت نکرده بوده است.»
به طور معمول، کانال های تلگرامی وابسته به گروه تروریستی داعش روزانه نزدیک به ۱۲ پیام منتشر می کنند. در این پیام ها، برنامه های رادیویی در …

سکوت خبری «بی سابقه» رسانه های داعش

باشگاه خبرنگاران جوان: تحلیلگران اعلام کردند سکوت یک روزه رسانه های وابسته به گروه تروریستی داعش بی سابقه بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، فعالیت کانال های تبلیغاتی داعش بین روز های چهارشنبه و پنجشنبه به طور مرموزی متوقف شد. تحلیلگران این رویداد را «سکوتی بی سابقه» برای داعش خوانده اند.
گروه تکفیری صهیونیستی داعش که از پیام رسان تلگرام برای به روز رسانی جزئیات درباره عملیات نظامی و پذیرفتن مسئولیت حملات تروریستی استفاده می کند، بین ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت گرینویچ و ساعت ۱۰ روز پنجشنبه هیچ پیامی منتشر نکرد.
چارلی وینتر، محقق ارشد در مرکز بین المللی مطالعات افراطی گری و خشونت سیاسی، سکوت گروه تروریستی داعش را «بی سابقه» خواند.
وینتر گفت: «کاهش تولید محتوا از جانب رسانه های وابسته به داعش در دو هفته گذشته کاملا مشهود بوده است.»
او در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت: با این حال، «داعش هرگز به مدت ۲۴ ساعت به طور کامل سکوت نکرده بوده است.»
به طور معمول، کانال های تلگرامی وابسته به گروه تروریستی داعش روزانه نزدیک به ۱۲ پیام منتشر می کنند. در این پیام ها، برنامه های رادیویی در …
سکوت خبری «بی سابقه» رسانه های داعش