شبکه های اجتماعی ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی هستند

شبکه های اجتماعی ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی هستند
قم- ایرنا – مدیرکل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه گفت: شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس آپ ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی در گستره جهانی محسوب می شوند.

شبکه های اجتماعی ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی هستند

قم- ایرنا – مدیرکل فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه گفت: شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام و واتس آپ ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی در گستره جهانی محسوب می شوند.
شبکه های اجتماعی ظرفیت های خوبی برای تشکیل شبکه فعالان اندیشه اسلامی هستند

مجله اینترنتی