شهاب حسینی از ˝سرزمین کهن˝ رفت

شهاب حسینی از ˝سرزمین کهن˝ رفت
تصویربرداری فاز سوم سریال “سرزمین کهن” به کارگردانی کمال تبریزی در حالی در دربند آغاز شده است که شهاب حسینی از این پروژه کناره گرفت. . . .

شهاب حسینی از ˝سرزمین کهن˝ رفت

تصویربرداری فاز سوم سریال “سرزمین کهن” به کارگردانی کمال تبریزی در حالی در دربند آغاز شده است که شهاب حسینی از این پروژه کناره گرفت. . . .
شهاب حسینی از ˝سرزمین کهن˝ رفت

خرید بک لینک