شکست تلویزیون از تلگرام؟

شکست تلویزیون از تلگرام؟
«سریال ایرانی ببیند و سکه جایزه بگیرید!»
تعجب نکنید این شاه بیت تمامی سریال های تلویزیونی تعطیلات نوروزی سال 95 بود، با این تفاوت که در برنامه تلویزیونی “قرعه” به جای 10 میلیون تومان جایزه ویژه، برنامه سازان دست و دلبازی به خرج داده و 20 میلیون تومان جایزه درنظر گرفته بودند.
هوشنگ صدفی – کارشناس رسانه و منتقد – با پرداختن به موضوع استفاده از تمهید اهدای سکه برای نشاندن مخاطب پای تلویزیون و تماشای سریال های نوروزی، تصریح کرده است که «تاکنون معلوم نشده در طول 13 روز برنامه پخش شده “قرعه”، “زعفرانی” …

شکست تلویزیون از تلگرام؟

«سریال ایرانی ببیند و سکه جایزه بگیرید!»
تعجب نکنید این شاه بیت تمامی سریال های تلویزیونی تعطیلات نوروزی سال 95 بود، با این تفاوت که در برنامه تلویزیونی “قرعه” به جای 10 میلیون تومان جایزه ویژه، برنامه سازان دست و دلبازی به خرج داده و 20 میلیون تومان جایزه درنظر گرفته بودند.
هوشنگ صدفی – کارشناس رسانه و منتقد – با پرداختن به موضوع استفاده از تمهید اهدای سکه برای نشاندن مخاطب پای تلویزیون و تماشای سریال های نوروزی، تصریح کرده است که «تاکنون معلوم نشده در طول 13 روز برنامه پخش شده “قرعه”، “زعفرانی” …
شکست تلویزیون از تلگرام؟

بک لینک رنک 1