شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹

شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹
شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹
گزارش تصویری شیرینی های زندگی، چهارشنبه هر هفته منتشر می شود.
انارپرس تصمیم دارد علاوه بر انتشار تصاویر کودکان مانند سابق، از این پس اولویت اصلی در شیرینی های زندگی را به 🎀🎊«تصاویر تولد کودکان»🎊🎀 اختصاص دهد. خانواده های محترم می توانند تصاویر مربوط به جشن تولد کودکان خود را به انارپرس ارسال کنند.
راه ارسال عکس:
@anarkhabar
مخاطبان می توانند عکس های کودکان خود را از طریق زیر به انارپرس ارسال کنند:
واتس آپ و تلگرام:۰۹۱۹۸۰۰۶۵۷۱
ایمیل: anarkhabar@gmail. com

شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹

شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹
گزارش تصویری شیرینی های زندگی، چهارشنبه هر هفته منتشر می شود.
انارپرس تصمیم دارد علاوه بر انتشار تصاویر کودکان مانند سابق، از این پس اولویت اصلی در شیرینی های زندگی را به 🎀🎊«تصاویر تولد کودکان»🎊🎀 اختصاص دهد. خانواده های محترم می توانند تصاویر مربوط به جشن تولد کودکان خود را به انارپرس ارسال کنند.
راه ارسال عکس:
@anarkhabar
مخاطبان می توانند عکس های کودکان خود را از طریق زیر به انارپرس ارسال کنند:
واتس آپ و تلگرام:۰۹۱۹۸۰۰۶۵۷۱
ایمیل: anarkhabar@gmail. com
شیرینی های زندگی؛ گزارش تصویری شماره ۱۶۹