ضربه کریم باقری به پای جادوگر

ضربه کریم باقری به پای جادوگر
آفتاب نیوز :
علی کریمی که دیشب به تماشای جام ستارگان رفته بود، با استقبال بسیاری از هم تیمی های سابقش قرار گرفت. 
کانال تلگرام روزنامه پیروزی در این مورد نوشت: در این هنگام وقتی تیم 98 مساوی بود، کریم باقری سمت علی کریمی رفت و از او خواست که لباس عوض کرده و به میدان برود اما کریمی اعلام کرد مصدوم است. 
به گزارش خبرآنلاین؛ باقری هم خطاب به او گفت که مصدوم نیست. باقری یک ضربه هم با پایش به پای کریمی زد تا داد و فریاد کریمی بلند شود. کریم باقری می خواست مطمئن شود کریمی مصدوم است!

ضربه کریم باقری به پای جادوگر

آفتاب نیوز :
علی کریمی که دیشب به تماشای جام ستارگان رفته بود، با استقبال بسیاری از هم تیمی های سابقش قرار گرفت. 
کانال تلگرام روزنامه پیروزی در این مورد نوشت: در این هنگام وقتی تیم 98 مساوی بود، کریم باقری سمت علی کریمی رفت و از او خواست که لباس عوض کرده و به میدان برود اما کریمی اعلام کرد مصدوم است. 
به گزارش خبرآنلاین؛ باقری هم خطاب به او گفت که مصدوم نیست. باقری یک ضربه هم با پایش به پای کریمی زد تا داد و فریاد کریمی بلند شود. کریم باقری می خواست مطمئن شود کریمی مصدوم است!
ضربه کریم باقری به پای جادوگر

عکس های جدید