طرح نهایی لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک

طرح نهایی لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک
طرح نهایی و تایید شده لباس کاروان المپیک ایران منتشر شد.
کامران بختیاری طراح لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: «دوستان سلام… این هم طرح نهایی و تاییدی از طرف وزارت محترم ورزش و رئیس کمیته المپیک… دوستان این کاری بود که از دست من برمیومد… من فقط به عشق ایران این کارو کردم.. اگر راضی نیستین میشه دست نگه داشت و ادامه نداد».

لباس المپیک بر تن دو ورزشکار پرو شد. روزبهانی بوکسور و مهسا جاور قایقران

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

طرح نهایی لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک

طرح نهایی و تایید شده لباس کاروان المپیک ایران منتشر شد.
کامران بختیاری طراح لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: «دوستان سلام… این هم طرح نهایی و تاییدی از طرف وزارت محترم ورزش و رئیس کمیته المپیک… دوستان این کاری بود که از دست من برمیومد… من فقط به عشق ایران این کارو کردم.. اگر راضی نیستین میشه دست نگه داشت و ادامه نداد».

لباس المپیک بر تن دو ورزشکار پرو شد. روزبهانی بوکسور و مهسا جاور قایقران

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
طرح نهایی لباس ورزشکاران ایرانی در المپیک

تکنولوژی جدید