ططنز/ ما و این همه خوشبختی محاله!

ططنز/ ما و این همه خوشبختی محاله!
نویسنده : سینا خرم رودی
طنز

کمیته های اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال به شکل جفت پا مشغول پریدن در زندگی شخصی فوتبالیست ها و اعمال محرومیت برای آنها می باشد، وزیر ارتباطات هم گفته که کانال های تلگرام باید از این پس مجوز بگیرند و استاد حسن عباسی هم از رئیس قوه قضاییه خواسته که رئیس جمهور را به دادگاه بکشاند.
به نظر می رسد مسئولان پس از مدت ها متوجه موضوعی شدند که هیچ کسی پیش از این متوجه آن نشده بود، آنها دریافته اند که فضای مجازی را نمی توان با فیلترینگ کنترل کرد!
آنها پس از رسیدن به این …

ططنز/ ما و این همه خوشبختی محاله!

نویسنده : سینا خرم رودی
طنز

کمیته های اخلاق و انضباطی فدراسیون فوتبال به شکل جفت پا مشغول پریدن در زندگی شخصی فوتبالیست ها و اعمال محرومیت برای آنها می باشد، وزیر ارتباطات هم گفته که کانال های تلگرام باید از این پس مجوز بگیرند و استاد حسن عباسی هم از رئیس قوه قضاییه خواسته که رئیس جمهور را به دادگاه بکشاند.
به نظر می رسد مسئولان پس از مدت ها متوجه موضوعی شدند که هیچ کسی پیش از این متوجه آن نشده بود، آنها دریافته اند که فضای مجازی را نمی توان با فیلترینگ کنترل کرد!
آنها پس از رسیدن به این …
ططنز/ ما و این همه خوشبختی محاله!