علی رهبری به تماشای اجرای اركستر سمفونیك تهران نشست

مدیر هنری و رهبر اركستر سمفونیك تهران سه‌شنبه ٢٩ دی‌ماه در تالار وحدت از اجرای اركستر سمفونیك تهران دیدن کرد. . . .