علی مطهری توئیتری شد

علی مطهری توئیتری شد
در کانال تلگرام علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این تصویر با متن زیر منتشر شد:
بسم الله الرحمن الرحیم
در سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) آغاز عضویت خود در شبکه اجتماعی توئیتر را اعلام میکنم.
علی مطهری

علی مطهری توئیتری شد

در کانال تلگرام علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این تصویر با متن زیر منتشر شد:
بسم الله الرحمن الرحیم
در سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) آغاز عضویت خود در شبکه اجتماعی توئیتر را اعلام میکنم.
علی مطهری
علی مطهری توئیتری شد