عکس‌های ازداوج یک کارگردان و بازیگر سینمای ایران

یکی از کارگردانان و بازیگران سینمای ایران که این روزها فیلم پرفروشی را در اکران دارند. عکس های ازداوج خود را در اینستاگرام منتشر کردند. . . .