فضای مجازی زیر چتر قانون

فضای مجازی زیر چتر قانون
فضای مجازی یا آب گل آلود؛ این مساله ای است که این روزها بسیاری از کارشناسان درخصوص آن هشدار می دهند؛ چراکه عده ای سودجو از امکان برقراری ارتباط در فضای مجازی سوءاستفاده کرده و با انتشار اخبار دروغ و شایعه سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند. در واقع گردانندگان شبکه های خبری نامعتبر در تلگرام و اینستاگرام برای جذب عضو بیشتر و درآمدزایی از طریق جذب آگهی دست به انتشار هرگونه اخباری می زنند.

فضای مجازی زیر چتر قانون

فضای مجازی یا آب گل آلود؛ این مساله ای است که این روزها بسیاری از کارشناسان درخصوص آن هشدار می دهند؛ چراکه عده ای سودجو از امکان برقراری ارتباط در فضای مجازی سوءاستفاده کرده و با انتشار اخبار دروغ و شایعه سعی در منحرف کردن افکار عمومی دارند. در واقع گردانندگان شبکه های خبری نامعتبر در تلگرام و اینستاگرام برای جذب عضو بیشتر و درآمدزایی از طریق جذب آگهی دست به انتشار هرگونه اخباری می زنند.
فضای مجازی زیر چتر قانون

دانلود آهنگ جدید