فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کند

فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کند
دو ساعتی از نیمه شب گذشته! در این شب های قدر،خواب به چشمان نمی آید. روایت است که می گویند دراین شب ها، شب بیداری هم عین عبادت است اما من فقط بیدار نیستم. یک فیلم همه ذهنم را مشغول کرده است. فیلمی به نام «ایستاده در غبار» که بهترین فیلم جشنواره امسال شناخته شد.چند روز پیش، همان روزی که بیست سرباز میهن در یک سانحه جانشان را از دست دادند، در کانال تلگرام بخشی از فیلم ایستاده در غبار به همت خالقش محمدحسین مهدویان تقدیم به این جوانان شده بود. سکانسی که از فرمانده احمد متوسلانی نقل قول می شد درباره نگاهش به …

فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کند

دو ساعتی از نیمه شب گذشته! در این شب های قدر،خواب به چشمان نمی آید. روایت است که می گویند دراین شب ها، شب بیداری هم عین عبادت است اما من فقط بیدار نیستم. یک فیلم همه ذهنم را مشغول کرده است. فیلمی به نام «ایستاده در غبار» که بهترین فیلم جشنواره امسال شناخته شد.چند روز پیش، همان روزی که بیست سرباز میهن در یک سانحه جانشان را از دست دادند، در کانال تلگرام بخشی از فیلم ایستاده در غبار به همت خالقش محمدحسین مهدویان تقدیم به این جوانان شده بود. سکانسی که از فرمانده احمد متوسلانی نقل قول می شد درباره نگاهش به …
فیلمی که «ایستاده» …تا «غبار» فراموشی از ارزشهایمان پاک کند

خرید vpn تست یک روزه

روزنامه قانون